Fotogaléria "RD Veľké Kostoľany - realizácia"


Uloženie debniacich tvárnic a výstuže na základové pásy
Osadenie ležatej kanalizácie
Uloženie zvarovanej siete na pripravené štrkové lôžko a šalovanie deky styrodurom
Betonáž základovej dosky
Výkopové práce pre vodomernú šachtu
Pretláčanie sietí popod cestu
Výkopy pre napojenie domu na inžinierske siete
Výkopy pre napojenie domu na inžinierske siete
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia
RD Veľké Kostoľany - realizácia