Fotogaléria "RD Trnava - realizácia"


Vymeranie a vytýčenie základových pásov
Výkopové práce základových pásov
Výkopové práce základových pásov
Výkopové práce základových pásov
Príprava armovaných košov do základových pásov
Uloženie armovaných košov do základového pásu
Uloženie armovaných košov do základového pásu
Uloženie armovaných košov do základového pásu
Uloženie armovaných košov do základového pásu
Betonáž základových pásov
Betonáž základových pásov
Betonáž základových pásov
Uloženie debniacich tvárnic a výstuže na základové pásy
Uloženie debniacich tvárnic a výstuže na základové pásy
Vytvorenie štrkového lôžka pod základovou doskou
Rozloženie zvarovanej siete na pripravené štrkové lôžko
Vytvorenie debnenia základovej dosky
Betonáž základovej dosky
Založenie rohov a prvého radu muriva
Založenie rohov a prvého radu muriva
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov