Fotogaléria "RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia"


Úprava a zarovnanie terénu
Úprava a zarovnanie terénu
Úprava a zarovnanie terénu
Výkop základových pásov
Betónovanie základových pásov
Príprava štrkového lôžka, uloženie kanalizácie a šalovanie dosky styrodurom
Základová doska po uložení zvarovanej siete
Základová doska po uložení zvarovanej siete
Betonáž základovej dosky
Základová doska po betonáži
Pretláčka elektriky popod cestu pre napojenie domu na verejnú sieť
Realizácia pripojenia kanalizácie domu na verejnú sieť
Realizácia pripojenia kanalizácie domu na verejnú sieť
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov
Murovanie obvodových a vnútorných nosných múrov
Vytvorenie debnenia vencov a uloženie výstuže do venca
Založenie prvého radu priečkového muriva
Murovanie priečok
Vence po betonáži
Vence po betonáži
Vence po betonáži
Montáž väzníkového krovu
Montáž väzníkového krovu
Montáž väzníkového krovu
Montáž väzníkového krovu
Montáž väzníkového krovu
Pokládka a kotvenie geotextílie a strešnej PVC fólie na záklop z OSB dosiek
Pokládka a kotvenie geotextílie a strešnej PVC fólie na záklop z OSB dosiek
Vytiahnutie strešnej PVC fólie na atiku a prichytenie poplastovanými lištami
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia
RD Nové Mesto nad Váhom - realizácia