Blog

Architektúra je vôľa určitej epochy prenesená do priestoru.

profihouse.sk

Architektúra je vôľa určitej epochy prenesená do priestoru.

Prvoradý je vždy klient, človek so svojím snom. Snom o vlastnom bývaní. Práca nášho architektonicko projekčného tímu sa riadi jednoduchým, logickým a skúsenosťami overeným postupom. Našou úlohou je zhmotniť Vaš sen do reálnej podoby a tým pádom je postup jasný a nemenný. Prvý je sen, následne miesto /pozemok/ potom vízia a hmota na ktorej úzko spolupracujeme s klientom. Vytvárame dômyselne navrhnuté stavby, ktoré v sebe spájajú prvky pôvodnej architektúry danej lokality a atribúty súčasného, funkčného a dizajnovo vyváženého rezidenčného bývania. Hlavným cieľom je navrhnúť stavbu tak, aby nenarušila celistvosť špecifickej oblasti ani jej architektonický ráz, no zároveň aby priniesla do lokality dynamiku a osviežujúci novotvar. Vnútorné usporiadanie musí byť navrhnuté tak, aby bolo maximálne funkčné a zohľadňovalo bežný denný kolobeh celej rodiny. Podľa požiadaviek klienta vieme vypracovať všetky stupne projektovej dokumentácie od štúdie, cez projekt pre územné povolenie, stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru až po návrh sadových úprav.